Plenari de Gener

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE  20 de gener de 2014- 20:30 h

Lloc: Salón de sesiones

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA.

1.1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA VENTA NO SEDENTARIA.

1.2. AMPLIACIÓ ESPAIS DE DOMINI PUBLIC PER PUBLICITAT EXTERIOR.

1.3. APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I PLECS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVICI PUBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SOLIDS I NETEJA VIARIA EXP. 191/12

1.4. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EXP. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14.2013

2.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NUM 2916 A 3058 DE 2013 I 1 A 21 DE 2014

C. PRECS I PREGUNTES

Audios dels plenaris des de finals 2008

Sent haver estat com absent del blog tant de temps, però vaig a intentar anar ficant-vos al dia, els problemes econòmics que pateix el nostre ajuntament ja eren clars i ara son acuciants pel pes de més de 2.000.000 € anuals que hem d’afegir al nostre esquàlid pressupost per poder anar pagant el crèdit de més de 26.000.000 € dels deutes del govern anterior… ja ficats en posició vaig a canviar de tema, que és el que ens anava a ocupar en aquest post, els àudios dels plenaris. Es una tasca que ha costat un temps, però ja ho tenim disponible, els àudios i actes del plenaris des que es va incorporar el sistema, novembre 2008, i actes anteriors també, des de febrer 2008 a dia de hui.

Us deixe l’enllaç per a que ho pugueu consultar, espere us semblen interessants:

http://www.alboraya.org/plenos.nsf/FWX001?OpenForm&lg=ct&Start=61&Count=10

Seguretat a les xarxes

Cal conèixer els riscs per saber defendre’ns d’ells. I tots pares i fills hem de ser coneixedors dels perills que s’amaguen a les xarxes socials, és per això que considere imprescindible conscienciar.

Sabedors de la importància de la formació en este aspecte, la Regidoria de Modernització i Noves Tecnologíes ha promogut aquesta tasca i hem acudit als especialistes per a que ens ajuden un any més, l’any passat Taddong (especialistes en seguretat informàtica) ens ensenyaven a securitzar els nostres ordinadors, enguany es la Guardia Civil qui està informant sobre els distints riscos que poden trobar els joves en Internet (privacitat, sexting, grooming, ciberbulling,…), el perill d’un ús inadequat de les xarxes socials repassant els delictes que els alumnes poden patir o cometre.

Al tornar de l’estiu volem fer arribar esta informació també als pares, per a que coneguen al que s’enfronten tant ells com els seus fills quan s’endinsen dins de les xarxes socials.

Ací teniu l’enllaç a la notícia en la web de l’ajuntament.

http://www.alboraia.es/basesAyto/home.nsf/VW002VL/745978E1308821FAC1257B79003927B8?opendocument&lg=vl

Ple de Maig

Ací us deixe l’ordre del plenari d’este mes:

SESIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE

9 de maig de 2013 – 20:30

Lloc: Salón de sesiones

PART RESOLUTIVA

I.- ASSUMPTES DICTAMINSTS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA.

I.1.- DECLARAR CADUCITAT EXP. 197/2012 I INICI NOU PROCÉS DECLARACIÓ NUL·LITAT CONTRACTES MANTENIMENT ASCENSORS.

I.2.- ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL DE VIVENDES PER A PERSONES DESALLOTJADES. EXP 8/2013

I.3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA AIGUA I CLAVEGUERAM.

I.4.- ADDENDA CONVENI EXPLOTACIÓ ECOPARQUE.

II.- MOCIONS

PART DE CONTROL.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCION NÚM. 866 A 1083 /2013.

2. DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT.

PRECS I PREGUNTES

 

Plenari d’Abril

Este mes s’ajornat el plenari una setmana, ací va l’ordre del dia, tenim pendent el reglament de cesió de bens municipals que es torna a endarrerir un mes més, jo diria que per falta de voluntat política de UPPA, però no ens sorpren:

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 18 d’abril de 2013- 20:30 h Lloc: Saló de sesions

PART RESOLUTIVA

I. APROVACIÓ ACTA 3/2013DE 14 DE MARÇ

II. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ INFORMATIVA DE RESOLUTORIA

 II.1. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PLATAFORMA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

 II.2. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFIICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20.

 III.  MOCIONS

 PART DE CONTROL

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

 1.1 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 580 A 865/13

 PRECS I PREGUNTES

Compromís amb la transparència

Que en Compromís treballem per la transparència es sabut, potser no per totxs i per això us deixe l’enllaç de la secció de sous públics de Compromís on podreu trobar els sous públics dels càrrecs de Compromís, i clar també els dels regidors d’Alboraia.

http://coaliciocompromis.net/info/transparencia/sous-publics/

A l’Ajuntament estem preparant també una web de GovernObert per publicar tota la info.

Ple de Març, primer amb el “nou” equip de govern

14 de març de 2013- 20:30 h Lloc: Saló de sesions

Els temes a tractar son:

PART RESOLUTIVA

I. APROVACIÓ ACTA 2/2013DE 14 DE FEBRER

II. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ INFORMATIVA DE RESOLUTORIA

1.APROVACIÓ INICIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA REGLAMENT CESSIÓ BENS INMOBLES. (regulació de cessió de locals municipals)
2. APROVACIÓ INICIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ ORDENANÇES TRÀFIC, REGLAMENT PUBLICITAT EXTERIOR Y TASA INSTALACIÓ ANUNCIS OCUPANT DOMINI PÚBLIC (es permetran senyals indicadores de comerços)
3. APROVACIÓ INCIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA  ORDENANÇA GUALS
4. MODIFICACIÓ TASA TRANSPORT PÚBLIC (es modifiquen preus de bus municipal)
5. MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC ESCOLA ESTIU (es modifica en 10€ el preu del menjador)
6. ACEPTACIÓ DELEGACIÓ PPOS 2012.
7. RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR
8. DONACIÓ FONS VILAR (donen a l’ajuntament uns documents del seu fons)

III.  MOCIONS

 PART DE CONTROL

 CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

 1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 513/2013 (retirada competències Mamen Peris)

 2. DONAR COMPTE DELS REGISTRES DE ENTRADA 2857/13 Y 2858/13 DE 7 DE MARÇ.

 3 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 228 A 579/13

 PRECS I PREGUNTES